Kancelaria Radcy Prawnego
r. pr. Katarzyna Malec
Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Malec

Kancelaria Adwokacka - Monika Malec, Kancelaria Radcy Prawnego - Katarzyna Malec

Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz:

 • osób fizycznych
 • podmiotów gospodarczych
 • jednostek organizacyjnych (osób prawnych, organów państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, politycznych czy innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej).

Celem udzielanej pomocy jest ochrona prawna interesów podmiotów,
na których rzecz jest wykonywana.

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną z różnych dziedzin prawa,
w tym:

 • prawo karne
 • prawo cywilne (m. in. prawo spadkowe, zobowiązań, rzeczowe)
 • prawo pracy
 • prawo ubezpieczeń
 • prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo administracyjne

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje, w szczególności:

 • zastępstwo prawne i procesowe
 • występowanie przed sądami i urzędami
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie pism, umów, aktów prawnych
 • obsługę prawną przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje w szczególności:

 • reprezentację w sporach z dłużnikami, egzekucję wierzytelności
 • reprezentację przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi
 • sporządzanie opinii prawnych
 • udzielanie porad i konsultacji
 • przygotowywanie umów i innych aktów prawnych
 • konsultacje i reprezentację w sprawach pracowniczych
 • rejestrację i zakładanie spółek prawa handlowego
 • rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przekształcanie, podział spółek prawa handlowego itp.